Recente berichten

Pagina's: [1] 2 3 ... 10
1
Speedbalance - Boekhouden / Re: Nieuw ING csv formaat per 1-9-2020
« Laatste bericht door mvdberk Gepost op september 29, 2020, 03:14:02 pm »
Je bent een held!

En bizar dat ING zonder aankondiging zomaar een bestandsformaat wijzigt... ik kan me voorstellen dat er enorm veel systemen afhankelijk van zijn.
2
Speedbalance - Boekhouden / Nieuw ING csv formaat per 1-9-2020
« Laatste bericht door raben Gepost op september 02, 2020, 08:57:37 am »
Bij mijn eerste import na 1 september 2020 kwam ik erachter dat de csv export is veranderd.
In de bijlage de nieuwe import.ini
Plaats deze in C:\Program Files (x86)\Speedbalance60\ExternalTools\RegexTool

Groet,
Rob
3
Speedbalance - Boekhouden / Re: Import btw wegboeken
« Laatste bericht door anna-mercury Gepost op augustus 30, 2018, 11:26:16 pm »
ik heb andere oplossing:

1. nieuw btw rekening maken:

1515   Te vorderen BTW 6%     1   1F
1535   BTW Verlegd   1   1F
1545   BTW bij import   1   1F
   Totaal Overige vorderingen      1I
4
Speedbalance - Boekhouden / Re: Import btw wegboeken
« Laatste bericht door Cosara Gepost op januari 10, 2018, 02:06:17 pm »
DOWNLOAD: Rekeningschema Belastingdienst (Balans + Resultatenrekening)

https://www.sbforum.nl/index.php/topic,8.0.html

In dit schema wordt de berekening uitgevoerd door btw-rekening 180. In SB werd hiervoor het rekening nummer 162 gebruikt. Het kan en mag allemaal, maar al die varianten zorgen wel voor veel verwarring.

Dit schema werkt overzichtelijker en wel omdat de te ontvangen btw in de activa staan en de te betalen btw in de passiva, waar het ook hoort. De btw-rekening moet aan het einde van de jaar op nul komen te staan ... (1) door aangifte OB 4e kwartaal, of (2) door een suppletie aan het einde van het boekjaar als de kwartaal-aangifte al is ingediend. Zelf ben ik niet zo gecharmeerd van de nieuwe schema's.
5
Speedbalance - Boekhouden / Re: Import btw wegboeken
« Laatste bericht door PetraR Gepost op januari 09, 2018, 07:52:28 pm »
Kom er nog niet helemaal uit. Kun je mij alsjeblieft de precieze rekeningnummers geven? Zie hieronder de rekeningnummers van mijn boekhouding:

Bedoel je:
1020 = bankrekening                     
1508 = btw te ontvangen                     
?? = btw-rekening  (welke rekening bedoel je hier?)


   Balans
   
   ACTIVA
0100   Goodwill
0105   Afschrijving goodwill
0110   Aanloopkosten
0115   Afschrijving aanloopkosten
   Totaal Immateriële vaste activa
   
0150   Gebouwen
0155   Afschrijving gebouwen
0160   Verbouwing
0165   Afschrijving verbouwingen
0200   Machines
0205   Afschrijving machines
0210   Inventaris
0215   Afschrijving inventaris
0220   Computers
0225   Afschrijving computers
0230   Auto's
0235   Afschrijving auto's
   Totaal Materiële vaste activa
   
0300   Leningen u/g
   Totaal Financiële vaste activa
   
1000   Kas
1010   Sisow PSP
1020   ING
1050   Deposito's
   Totaal Liquide middelen
   
1100   Debiteuren
1100001   Tegoed OB van Belastingdienst
1100002   Debiteur 2
   Totaal Debiteuren
   
1110   Dubieuze debiteuren
1120   Voorziening dubieuze debiteuren
1200   Waarborgsommen
1300   Transitoria actief
1305   Te vorderen intrest
1310   Te vorderen diverse posten
1508   Te vorderen BTW 21%
1510   Te vorderen BTW 19%
1515   Te vorderen BTW 6%
1535   BTW Verlegd
   Totaal Overige vorderingen
   
2000   Kruisposten
2100   Verschillenrekening
2200   Bankgiro betalingen
   Totaal Tussenrekeningen
   
3000   Voorraad goederen
3100   Voorziening incourant
   Totaal Voorraden
   
   TOTALE ACTIVA (bezittingen onderneming)
   
   
   PASSIVA
0500   Eigen Vermogen
0512   Resultaat voorgaande jaren
   Winst of verlies lopend jaar
   Totaal Eigen vermogen
   
0400   Leningen o/g
0600   Hypotheek o/g
   Totaal Schulden lang
   
1600   Crediteuren
1600001   Crediteur S. Slimpie
1600002   Crediteur 2
   Totaal Crediteuren
   
1400   Transitoria passief
1500   Te betalen BTW 19%
1505   Te betalen BTW 6%
1509   Te betalen BTW 21%
1520   Te betalen BTW Privégebruik
1530   BTW Verlegd
1540   Betaalde BTW
1800   Te betalen accountantskosten
1805   Te betalen administratiekosten
1815   Te betalen autokosten
1820   Te betalen advieskosten
1825   Te betalen huisvestingskosten
1830   Te betalen intrest
1835   Te betalen diverse kosten
   Totaal Overige schulden kort
   
   TOTALE PASSIVA (Geld geinvesteerd in onderneming)
   
   Verschil moet = 0 (lege cel) zijn
   
   Winst en Verlies
   
   LASTEN
   
4400   Afschrijvingskosten goodwill
4405   Afschrijvingskosten aanloopkosten
4410   Afschrijvingskosten gebouwen
4415   Afschrijvingskosten verbouwingen
4420   Afschrijvingskosten machines
4425   Afschrijvingskosten inventaris
4430   Afschrijvingskosten computers
4435   Afschrijvingskosten auto's
4450   Resultaten verkoop vaste activa
   Totaal Kosten vaste activa
   
4500   Huur
4505   Servicekosten
4510   Energiekosten
4515   Onderhoud bedrijfspand
4520   Schoonmaakkosten
4525   Verzekering bedrijfspand
4530   Overige huisvestingskosten
   Totaal Huisvestingskosten
   
4535   Onderhoud machines
4540   Verzekering machines
4545   Overige kosten machines
4550   Onderhoud inventaris
4555   Verzekering inventaris
4560   Overige kosten inventaris
4565   Onderhoud computers
4570   Verzekering computers
4575   Hosting
4580   Kosten domeinnamen
4585   Onderhoud websites
4590   Overige kosten computers
   Totaal Technische kosten
   
4600   Leasekosten auto's
4605   Brandstof auto's
4610   Onderhoud auto's
4615   Verzekering auto's
4620   Motorrijtuigenbelasting
4625   Zakelijk gebruik eigen auto
4630   Privé gebruik auto's
4635   Bijdragen auto's
4640   Overige autokosten
   Totaal Autokosten
   
4700   Kantoorartikelen
4705   Kleine aanschaffingen kantoor
4710   Vakliteratuur
4715   Administratiekosten
4720   Advieskosten
4725   Accountantskosten
4730   Porti
4731   Porti eigen rekening
4735   Drukwerk
4740   Bankkosten
4745   Contributies, abonnementen, templates
4750   Telefoon, Internet
4755   Representatiekosten, Voedsel, Drank
4760   Verzekeringen algemeen
4765   Kasverschillen
4770   Reis- en verblijfkosten
4775   Algemene kosten
4800   Reklamekosten
4805   Advertentiekosten
4810   Relatiegeschenken
4813   Productontwikkeling
4815   Verkoopkosten
   Totaal Algemene kosten
   
4900   Bijzondere baten en lasten
   Totaal Bijzondere resultaten
   
   TOTALE LASTEN
   
   BATEN
8000   Kostprijs verkopen
8010   Prijsverschillen bij inkoop
8100   Opbrengst verkopen
8105   Opbrengst diensten
   Totaal Opbrengsten
   
8110   Kleine ondernemersregeling BTW
8120   Kortingen bij verkoop
   Totaal Overige resultaten
   
8200   Rentebaten
8210   Rentelasten
   Totaal Renteresultaten
   
   TOTALE BATEN
   
   Winst (-) verlies (+) van winst- en verliesrekening
6
Speedbalance - Boekhouden / Re: Import btw wegboeken
« Laatste bericht door Cosara Gepost op januari 09, 2018, 02:56:33 pm »
01-01-2017      BTW bij Import [betaald aan Douane]            - (leeg) - 110 - €47,67 - OB-I - €47,67   
31-03-2017      OB 1e kwartaal [ingediend bij Belastingdienst]     - 160 - 162 - €47,67           
15-04-2017      OB 1e kwartaal [ontvangen van Belastingdienst]  - 110 - 160 - €47,67           
                           
      110 = bankrekening                     
      160 = btw te ontvangen                     
      162 = btw-rekening                     
                           
      Aangifte doen als u goederen importeert uit niet-EU-landen                     
                     
                           
      Als u goederen vanuit niet-EU-landen importeert,                     
      betaalt u normaal gesproken btw bij de douane.                     
      U kunt de btw als voorbelasting aftrekken in de btw-aangifte,                     
      als u recht hebt op aftrek van btw.

vul eerst het bedrag in de 1e regel in en kijk wat er gebeurt in de Rekeningen-schema (1e tab);
doe dat vervolgens met de 2e regel;
en met de 3e regel.               
7
Speedbalance - Boekhouden / Re: Import btw wegboeken
« Laatste bericht door PetraR Gepost op januari 08, 2018, 09:07:26 pm »
Hallo allemaal,

Ik ben inmiddels over van Speedbalance naar Banana, maar hoop toch dat jullie me kunnen helpen.
Ik had hetzelfde probleem als Kraakie. Het is me gelukt om de regel toe te voegen aan de BTW-codes, zoals Cosara voorstelde. Ik zie dat dit goed verwerkt wordt in het BTW overzicht.

Ik zit echter met  een probleem bij de toevoeging van een transactie.

Cosara zegt:

Citaat
01-01-2013 - DHL / BTW bij import - leeg - leeg - €47,67 - OB-I - leeg - leeg - €47,67

Ik houd een boekhouding bij van de bijschrijvingen en afschrijvingen van mijn rekening. Als ik de debet rekening en de credit rekening leeg laat, dan klopt het saldo van mijn rekening niet meer. De betaalde BTW, in het voorbeeld €47,67 is afgeschreven van mijn rekening, dus ik moet dit wel opgeven bij de credit rekening. Alleen wat zet ik dan bij de debet rekening?

Hoop dat jullie me kunnen helpen.

Groeten, Petra
8
Speedbalance - Boekhouden / Re: KOSTEN- EN WINSTCENTRA
« Laatste bericht door eus18 Gepost op december 31, 2017, 10:28:49 am »
Bedankt voor je reactie.
9
Speedbalance - Boekhouden / Re: KOSTEN- EN WINSTCENTRA
« Laatste bericht door Cosara Gepost op december 29, 2017, 04:04:58 pm »
"Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan gebruiken???"

Dat kunt u niet. Er is namelijk geen verwijzing naar een grootboekrekening.

Wat je wel kunt doen is de grootboekrekening 3220 - autokosten opdelen in:

3220          Autokosten - algemeen
3220.BRA   Autokosten - brandstof
3220.VER   Autokosten - verzekering
3220.REP   Autokosten - reparaties

of zoals ik zelf gebruik:

420-0   Autokosten - algemeen
420-1   Autokosten - verzekeringen
420-2   Autokosten - mrb
420-3   Autokosten - brandstoffen
420-4   Autokosten - onderhoud
420-5   Autokosten - parkeerkosten

SpeedBalance / BananaAccounting staat u toe om fantasievol met grootboekrekeningen om te gaan, zolang het maar uniek blijft. Een combinatie van cijfers, leestekens, kleine en hoofdletters, het mag allemaal.

Even een fiscale vraag ... wat is de reden dat de privé auto als zakelijke auto wordt geëtiketteerd? Dat is maar in drie gevallen mogelijk, namelijk bij start van de onderneming, bij aankoop van de auto of tussentijds als u niet meer dan 500 kilometer per jaar met uw auto voor privé-doeleinden rijdt.
10
Speedbalance - Boekhouden / KOSTEN- EN WINSTCENTRA
« Laatste bericht door eus18 Gepost op december 28, 2017, 08:51:24 am »
In het rekeningen overzicht staat onder de stippellijn KOSTEN- EN WINSTCENTRA
Dit gaat over de Kosten voor de Auto.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan gebruiken???
Ik heb namelijk sinds kort mijn prive auto op de zaak staan.

Alavst bedankt.

Eus
Pagina's: [1] 2 3 ... 10